ԱՐՄԱՆԱԿԱՆ կամ ԶԱՐՄԱՆԱԿԱՆ. Իբր Զարմանալի.

առ ի յոյժ բախման շրջակայ պարունակացդ շարժելով զարմանական գնացսն. (Շիր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դարմանական

Voir tout