s.

Յաճախութիւն հոգոց. բազմազբաղն լինել.

Առանց զբաղանաց լինել ի բազմահոգութենէ. (Ոսկ. ՟ա. կոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմահոգութիւն բազմահոգութիւնք
accusatif բազմահոգութիւն բազմահոգութիւնս
génitif բազմահոգութեան բազմահոգութեանց
locatif բազմահոգութեան բազմահոգութիւնս
datif բազմահոգութեան բազմահոգութեանց
ablatif բազմահոգութենէ բազմահոգութեանց
instrumental բազմահոգութեամբ բազմահոգութեամբք