adj.

αἱσχρότερος turpior Առաւել զազիր. յոռեգոյն.

Ոչ տեսի յամենայն երկրիս եգիպտացւոց զազրագոյնս քան զնոսա. (Ծն. ՟Խ՟Ա. 19։)

Ոսկեղէն բնութիւնս՝ զազրագոյն եւ սեաւ յետ այնորիկ եղեւ. (Նիւս. երգ.։)