adj.

Նշանակիչ եւ երեւեցուցիչ քրովբէական կառացն աստուծոյ.

Ըստ պատմութեան կառնշան տեսլեանն. (Ագաթ.։)

Որպէս ի կառանշան տեսիլն ասէին քերոբէքն. (Շ. բարձր.։)

Ի կառանշան տեսլեանն քառակերպեայ՝ եզեկիէլի մարգարէացեալ. (Տօնակ.։)