ՀԱՄԱԶՈՒԳԱԿՑԵԼ ՀԱՄԱԶՈՒԳԵԱԼ Հաւասարել, իլ. հաւասար առդնել. եւ Միաբանել, իլ.

Ոչ հաւասարէ այնր հարթութեամբ համազուգակցել(իլ) Նար. (՟Թ։)

Եթէ ոք համազուգել կամեսցի հաւասարապէս բաղդատութեամբ, անկշռելի սմա գտցի. (Պիտ.։)

Իննեակ դասուցն կարգք յերիս որոշեալ զատմունս՝ համազուգեալ փառատրութեամբ. (Յհ. իմ. եկեղ.։)