cf. ՅՈՒՆԱՐԷՆ.

Եղջիւրն է անդամ մարմին անբեղուն ըստ բուսոյ. եւ անհամ ըստ ճաշակոյ յուներէն. (Փարպ.։) (իբր զի յունարէն գէ՛ռաս ՝ է եղջիւր. եւ գէռադիօն ՝ պտուղ եղջերենւոյ։)