Նոյն ընդ Եմակ. ծմակ.

Երթեալ ի դաշտն փառական շեմակաց. (Ագաթ.) այսինքն պառական եմակաց, կամ հովտաց որսորդութեան. (ուր թարգ. յն, ֆառագա՛նիս էմա՛գօն. խառնեալ ի հյ. ձայնից։)