s.

Իբր յն. περίοδος periodus. Շրջաբերութիւն. պարբերութիւն. շրջան.

Մաշին մարդկան կեանքս՝ օրըստօրէից (ժամուց), եւ տարեաց շուրջճանապարհօք. (Ածաբ. ժղ.։)

Վանեա՛ ինձ զպղատոնի զշուրջճանապարհսն մերոց ոգւոցն, եւ զվերստին յիշողութիւն. (Առ որս. ՟Ա։)