ՈՍԿՐԱՔԱՆՑ ԱՌՆԵԼ. Քանցել յոսկերաց. կամ խախտել զոսկերս.

Զկէսս գլխիվայր կախէին, ի միջօրեայ ժամանակսն՝ ոսկրաքանց առնէին, եւ սպանանէին. (Եփր. վկ. արեւ. յորմէ եւ Ճ. ՟Ժ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ոսկրաքանց առնեմ

Voir tout