adj.

Որ ինչ անկ է պառականաց՝ ուռկանաց որսորդաց, կամ բարակաց՝ իմա՛ շանց որսորդաց.

Թակարդեօքն եւ պառակական խմբիւք, եւ այլով հնարաւոր գործեօքն զբովանդակն արգելուին վայր. (մի ձ. պառական) (Պիտ.։)