իբր մ. ՔԱՋԱԲՆՈՒԹԵԱՄԲ. εὑφυῶς . Որպէսթէ՝ Քաջաբուսապէս. ըստ գեղեցիկ բուսոյ բարուց.

Երկուս իրս մեծամեծս յանիրաւութեանց ճշգրիտ քաջաբանութեամբ նմանեցուցեալ. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաջաբնութիւն քաջաբնութիւնք
accusatif քաջաբնութիւն քաջաբնութիւնս
génitif քաջաբնութեան քաջաբնութեանց
locatif քաջաբնութեան քաջաբնութիւնս
datif քաջաբնութեան քաջաբնութեանց
ablatif քաջաբնութենէ քաջաբնութեանց
instrumental քաջաբնութեամբ քաջաբնութեամբք