adj.

avaricious, stingy, grasping, sordid;
դժոխային —, very greedy or insatiable avaricious.

adj.

πλεονέκτης, ἅπληστος avarus, avidus Սաստիկ ցանկացող ընչից ի ստանալ կամ ի պահել. արծաթասէր. աւելաստաց. ընչաքաղց. աջ կէօզլիւ, դամա՛գեար։

Ոչ ագահք ... ոչ յափշտակօղք՝ զարքայութիւն աստուծոյ ոչ ժառանգեն. (Ա. Կոր. ՟Զ. 10։)

Դժոխք եւ կորուստ անյագ են, նոյնպէս եւ աչք ագահ մարդոյ (կամ մարդկան). (Առակ. ՟Ի՟Է. 20։)

Պատրաստեալ է մեծատանց ագահաց. (Մանդակ.։)

Դժոխային ագահ. (Նար. ՟Ծ՟Զ։)

Որքան տեսանէ ակն, այնքան բաղձայ ագահն. (Բրս. առ ընչեղս.։)

Եւ է տզրուկ՝ միտք ագահաց. (Համամ առակ.։)

Անյագ, յոժարեալն յո՛ր եւ է իրս, եւս եւ յօրինաւորս։

Այսպիսի ագահացն եւ ցանկացողացն՝ որ ագահեն ի բարերարութիւնս, ձեռնտու եւ օգնական է Աստուած. (Բրսղ. մրկ.)

Ագահական։

Զագահ աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն. (Պիտ.)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագահաբար

Ագահամիտ

Ագահանամ, ացայ

Ագահեմ, եցի

Ագահութիւն, ութեան

Առաջագահ

Արագահաս

Բարձրագահ

Բարձրագահք

Գերագահ

Երագահալ

Երագահաս

Յառաջագահ

Նախագահ

Նախագահական

Նախագահեմ, եցի

Նախագահութիւն, ութեան

Նուագահանդէս

Շինագահ

Որկորագահ

Voir tout