s.

Տէր կամ մատուցող ագապի վասն աղքատաց.

Աղքատաց տացեն ի նմին ժամու յանդիման ագապատեառն (կամ ըստ այլ ձ. ագապատանն). (Կանոնք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ագապատէր ագապատեարք
accusatif ագապատէր ագապատեարս
génitif ագապատեառն ագապատերանց
locatif ագապատեառն ագապատեարս
datif ագապատեառն ագապատերանց
ablatif ագապատեառնէ ագապատերանց
instrumental ագապատերամբ ագապատերամբք