adv.

freely;
nobly.

adv.

ἑλευθέρως, libere, εὑγενῶς, nobiliter Իբրեւ տէր. իշխանաբար. որպէս վայե՛լ է ազատի։

Ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել. (Պիտ.։)

Ազատաբար ի նոյն բերի, եւ ո՛չ թէ ծառայաբար. (Լմբ. սղ.։)

Ո՛չ ազատաբար արարեալ՝ թողէք զիւրաքանչիւր իշխանութիւնս. (Խոր. ՟Գ. 42։)

Եւ յօժարաբար, ազատ կամօք. ուզելով, իրատէթ իլէ

Ազատաբար զխաչն առնուլ եւ գալ զկնի քո. (Մագ. ՟Ի՟Թ։)

Ազատաբար զբարին կատարել. (Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Ը։)

Եւ համարձակ. անխափան։

Ուղղապէս եւ ազատաբար բերիմք ի կրկին տեսութիւնս բանից. (Շ. թղթ.։)

Ազատաբար տեսանես զարեգակն. (Բրս. վաշխ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հարազատաբար

Voir tout