adj.

plain-spoken, free-spoken, tongued, frank, bold.

adv.

freely, boldly.

adj.

Որ ինչ ասի ազատ եւ համարձակ բերանով.

Ազատաբերան բարբառով յիւր լեզուն գործեալ. (Ոսկ. յհ.։)

adv.

ազատ բերանով. աներկիւղ համարձակութեամբ.

Ազատաբերան իսկ յայտնապէս ասացի. (Կոչ. ՟Ժ՟Ա։)

Ազատաբերան քարոզէր. (Ոսկ. յհ.։)