adj. s.

Ծնունդ ազատի, ազատորդի, ազատազարմ.

Աղախնածինքն (հալածեցին) զազատածին մանկունս. (Անան. եկեղ.։)

Ազատածին ծնունդք ազատամօրն՝ վերնոյն Սիոնի։ Ազնուականքն եւ ազատածինք. (Երզն. լս. եւ Երզն. քեր.։)