s.

liberty;
liberality;
generosity;
nobleness.

s.

Ազատն գոլ. ազատութիւն.

Կորուսեալ զազատականութիւն իւր անազատութեամբ չարութեանն. (Ճառընտ.։)

Վիճակ ազատաց. ազնուականութիւն.

Զտուն իւր բարւոք կարգաւորէր ըստ արժանի ազատականութեան իւրոյ. (Վրք. ոսկ. ձ։)

Ազատ կամք, անձնիշխանութիւն. ինքնայօժարութիւն.

Որպէս թէ ոչ ունիցիս ազատականութիւն ի շնորհաց Հոգւոյն Սրբոյ։ Զի փորձեսցէ զազատականութիւն կամաց միայնակեցին. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Առատաձեռնութիւն՝ վայելչական ազատաց. ինքնայօժար բերումն ի մեծամեծ եւ յօգտակար ծախս.

Ազատականութիւն է առաքինութիւն անձինն՝ դիւրածախ ի գեղեցկագոյնսն։ Ազատականութեան է յօժարատրականն գոլ յիրս գովելիս. (Արիստ. առաք. յորմէ եւ Լմբ. սղ.։)

Ազատականութեամբ առ նա վարեսցուք. (Շ. ՟ա. յհ. ՟Հ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ազատականութիւն ազատականութիւնք
accusatif ազատականութիւն ազատականութիւնս
génitif ազատականութեան ազատականութեանց
locatif ազատականութեան ազատականութիւնս
datif ազատականութեան ազատականութեանց
ablatif ազատականութենէ ազատականութեանց
instrumental ազատականութեամբ ազատականութեամբք