s.

gentlewoman, dame, lady.

s.

ἑλεύθερος այս ինքն ազատուհի. libera Կին ազատ եւ ազնուական.

Ազատակինն ազատութեամբն զարդարեսցի ... ազատ կինն զանպերճն զարդ ունիցի յանձին. (Ոսկ. եբր. ՟Ի՟Ը։)