pl. s.

the nobility, the aristocracy, the court.

s.

յոգն. εὑγενείς, nobiles, proceres յոքն. Ազատք, ազատորեար. իշխանք. աւագանի. պարոններ, աղալար, րիճալգիպար, ազատէկեան.

Հայոց ազատանոյն ախոյենացն. (Բուզ. ՟Ե. 5։)

Լուեալ արքային պարսից յազատանոյն. (Փարպ.։)