adj. s.

cf. Ազատազարմ.

adj.

εὑπατρίδης, patricius, praenobilis Ազատ եւ ազնուական ըստ տոհմի. ազատազարմ. ազնուատոհմ. սօյզատէ

Զատուցանել ազատատոհմ, որք ոչ ի հարց, այլ թէ եւ ինքեանք նախանձաւորք իցեն նոցայցն բարեպաշտութեան. (Փիլ. լին. ՟Դ։)

s.

Ազատորեար. ազնուականք. ազատանի. սօյզատէլեր, աղալար

Հանին արտաքս զազատատոհմն յարգելանէն. (Ղեւոնդ.։)

Պատանդս ազատատոհմէ տուեալ լինէր. (Յհ. կթ.։)

Զազատատոհմն, եւ զնոցին նախագահութիւնս. (Ուռպ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազատատոհմիկ

Voir tout