s.

chief, father of a nation or race.

s.

Հաւ կամ առաջին հայր ազգի եւ ցեղի. նախահայր.

Եղիցես հայր ազանց, եւ ծնցես ազինս. այս ինքն իւրաքանչիւր ոք քոյին որդւոց՝ ազին լիցի ազգահաւ. (Փիլ. լին. ՟Գ. 42։)