adj.

loving his country or nation, patriotic.

adj.

Սիրող ազգի, ազգայնոց, եւ ազգականաց.

Որք ազգասէրք եւս էին, եւ համբուրասէրք։ Ճոռոմաբանեն ազգասէր ծնկոտքն. (Պիտ.։ Կանոնք.։)