s.

advice, admonition, counsel;
warning, summons;
notice, information.

s.

Ազդ առնելն. նշանակելն. ձայնատուութիւն, եւ պատգամաւորութիւն. խապէր

Ազդարարութիւն ժամահարին զգաբրիէլեան փողոյն ունի զօրինակ։ Ազդարարութիւն ժամուց. (Յհ. իմ. եկեղ.։ Ճառընտ.։)

Հրեշտակ կոչի վասն ազդարարութեանն. (Պրպմ. ՟Լ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ազդարարութիւն ազդարարութիւնք
accusatif ազդարարութիւն ազդարարութիւնս
génitif ազդարարութեան ազդարարութեանց
locatif ազդարարութեան ազդարարութիւնս
datif ազդարարութեան ազդարարութեանց
ablatif ազդարարութենէ ազդարարութեանց
instrumental ազդարարութեամբ ազդարարութեամբք