adj.

cf. Ազդեցիկ.

adj.

Ազդեցող. ազդական, ազդողական ի բնէ. զգացուցիչ կամ զգացօղ.

Ի բնական եւ յազդեցական բնութենէ (շունչ անասնոց). (Եզնիկ.։)

Որպէս ի զգայութիւնս է զուգատեսութիւն տեսանելեաց, եւ ձայն ազդեցականին ընդունօղ առ բերումն մտաց. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)