va.

cf. Ազդեմ

ն.

Զգացուցանել. զեկուցանել. ազդել. խապէր էթմէք

Զոր մարգարէն տերամբ ազդեցոյց։ Ազդեցոյց ի ձեռն դռնապանին՝ հօր վանիցն։ Ազդեցուցին վասն նորա՝ արքային ... Առաքեցայ ազդեցուցանել քեզ ... Ազդեցոյց ի գեօղն. (Նար. ՟Զ՟Բ։ Վրք. հց.։ Հ=Յ.։)

Եւ ազդոյ ցուցանել. յուշ առնել որպէս զգուշալի.

Ճարտարքն ի բժշկաց յորժամ ազդեցուցանեն զցաւն, ապա մխիթարութիւն ցաւոցն մատուցանեն. (Մեկն. եբր.։)

Եւ ներգործել. առնել.

Մի էութենէ, որ զամենայն յամենայնի ազդեցուցանէ. (Եզնիկ.։)

Ազդեցուցանող յստորեւ կացեալսն. (Մագ. ՟Ի՟Թ։)

կամ Հաստել որպէս ազգոյ. հաստատել. μηνόω statuo

Որ առ ի մէջ է բանիւս (տրամախոհութեան), մի զսա (զաշխարհս) ըստ վայելչականն բանին բնաւորեալ ազդեցուցանէ աստուած. (Պղատ. տիմ.։)

Դրդել. շարժել.

Թշնամին իմ դեւն զկոյս ոմն ազդեցոյց բերել առ իս ձեռագործ վշոյ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Ա. ձ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ազդեցուցանեմ
դու ազդեցուցանես
նա ազդեցուցանէ
մեք ազդեցուցանեմք
դուք ազդեցուցանէք
նոքա ազդեցուցանեն
Imparfait
ես ազդեցուցանեի
դու ազդեցուցանեիր
նա ազդեցուցանէր
մեք ազդեցուցանեաք
դուք ազդեցուցանեիք
նոքա ազդեցուցանեին
Aoriste
ես ազդեցուցի
դու ազդեցուցեր
նա ազդեցոյց
մեք ազդեցուցաք
դուք ազդեցուցէք
նոքա ազդեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ազդեցուցանիցեմ
դու ազդեցուցանիցես
նա ազդեցուցանիցէ
մեք ազդեցուցանիցեմք
դուք ազդեցուցանիցէք
նոքա ազդեցուցանիցեն
Aoriste
ես ազդեցուցից
դու ազդեցուսցես
նա ազդեցուսցէ
մեք ազդեցուսցուք
դուք ազդեցուսցջիք
նոքա ազդեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ազդեցուցաներ
դուք մի՛ ազդեցուցանէք
Impératif
դու ազդեցո՛
դուք ազդեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ազդեցուցանիջիր
դուք ազդեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ազդեցուսջի՛ր
դուք ազդեցուսջի՛ք