adj. s.

Առաւել ռամկական իբր Որդի ազնուականի. ազնուատոհմ. սօյզատէ

Ոչ էր ինքն ազնիորդի եւ կամ յերեւելի ազգէ։ Կանայք իշխանացն եւ ազնիորդւոցն՝ մեծազգիք։ Դստերք այս անուն ազնիորդեաց. (Առաքել պտմ.։)