adv.

genteelly, civilly;
nobly, generously.

adj. adv.

Իբրեւ ազնիւ. բարւոք՝ այսպէս եւ այնպէս.

Միատեսակ ազնիւ է Աստուած. վասն զի ոչ ցրուի յունակութիւն եւ տարբերութիւնս ազնուաբարս. (Մաքս. ի դիոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազնուաբարոյ, ից

Voir tout