s.

nobility, birth, gentility;
civility, genteelness;
generosity, nobleness.

s.

εὑγένεια, nobiitas, generositas Պատուականութիւն կամ պայծառութիւն ազգի. բարետոհմութիւն ազատ. սօյզատէլիք, շէրէֆ.

Զազնուականութիւն փառաւորէ, (կամ ըստ ազնուականութեան փառաւոր է). (Իմ. ՟Ը. 3։)

Որոյ ազնուականութիւնքն յամենայն Աստուածաշունչ գրոց պատմի։ Ոչ ըստ մարմնոյ միայն հաղորդեալք նորին ազնուականութեանն, այլեւ հոգեւորապէս. (Կորիւն.։ Շ. ատեն.։)

Ազատական առատաձեռնութիւն. մարդասիրութիւն. բարութիւն. ճէօմերտլիք, քէրամէթ.

Քանզի բարերար էութիւն է Աստուած, ոչ կամեցաւ զազնուականութիւնն իւր ծածկել։ Ծանուցեալ զազնուականութիւնն Կիւրոսի ... Եթէ արձակելոց է զգերիս. (Եզնիկ.։)

Լաւութիւն յո՛ր եւ է կարգի. աղէկութիւն.

Ձիթենին ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալն առաւելեալն ազնուականութեամբ. (Պիտ.։)

Ի յոռութենէ յազնուականութիւն փոխելոց էր. (Շ. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ազնուականութիւն ազնուականութիւնք
accusatif ազնուականութիւն ազնուականութիւնս
génitif ազնուականութեան ազնուականութեանց
locatif ազնուականութեան ազնուականութիւնս
datif ազնուականութեան ազնուականութեանց
ablatif ազնուականութենէ ազնուականութեանց
instrumental ազնուականութեամբ ազնուականութեամբք