չ.

ὁμφακίζω, uvas acerbas produco Տհաս եւ խակ գտանիլ որպէս զազոխ. ազոխ լինել. ազոխ բերել.

Ծաղկեսցէ ծաղիկն ազոխացեալ. (Ես. ՟Ժ՟Ը. 5։)

Կամ ազոխ ուտելով թթուիլ կամ առնուլ ատամանց.

Յազոխանալ հարցն՝ ատամնառութիւնն պէսպէս բարկութեամբ՝ որդեացն պատահեսցի. (Վրք. ոսկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ազոխանամ
դու ազոխանաս
նա ազոխանայ
մեք ազոխանամք
դուք ազոխանայք
նոքա ազոխանան
Imparfait
ես ազոխանայի
դու ազոխանայիր
նա ազոխանայր
մեք ազոխանայաք
դուք ազոխանայիք
նոքա ազոխանային
Aoriste
ես ազոխացայ
դու ազոխացար
նա ազոխացաւ
մեք ազոխացաք
դուք ազոխացայք
նոքա ազոխացան
Subjonctif
Présent
ես ազոխանայցեմ
դու ազոխանայցես
նա ազոխանայցէ
մեք ազոխանայցեմք
դուք ազոխանայցէք
նոքա ազոխանայցեն
Aoriste
ես ազոխացայց
դու ազոխասցիս
նա ազոխասցի
մեք ազոխասցուք
դուք ազոխասջիք
նոքա ազոխասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ազոխանար
դուք մի՛ ազոխանայք
Impératif
դու ազոխացի՛ր
դուք ազոխացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ազոխասջի՛ր
դուք ազոխասջի՛ք