կամ ԱԽԵՐԿԱՆ. յորմէ ՅԱԽԵՐԿԱՆ. իբր Յանօգուտս. ի զուր. անխնայ. եւ կամ յախուռն. յախուր. յահուր.

Յախերկան (կամ յախերական) կոտորել զանասունս իւրեանց ի զոհս ճենճերոյն. (Ագաթ.։)

Յախերկան. անխնայ, կամ ընդ վայր։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յախերական

Voir tout