s.

agate;
boat, skiff.

s.

որպէս յն. ἁκάτιον, ἅκατος navicula, cymba Փոքրիկ եւ անշուք նաւակ. կուր. մակոյկ. գայըգ, սանկալ.

Իբր զակատ մի անձուկ նաւի ի շարժութեան ալեաց. (Նար. ԿԳ։)

s.

cf. ԱԳԱԹԷՍ. որպէս յն. ἁχάτης achates Ակն պատուական՝ պէսպէս գունով, կամ խառն երանգօք. Ֆրէնկի րագամ, այնի հուր, այնիւհիրր, չէղմիկիւրպէ այս ինքն կատուի աչք.

Գոճազմ, եւ ակատ, եւ սուտակ: Զամենայն ականս պատուականս ... զակատն եւ այլն. (Ել. ԻԸ. 19։ Եզեկ. ԻԸ. 13։)

Ակատն նման է յակնթի՝ տեսլեամբ կապուտակ՝ շուրջ սպիտակ ունելով նման կճոյ. եւ է որ առիւծագոյն է. (Ոսկիփոր.։)

Իմաստունքն ասեն, թէ կայ ակն մի՝ որ ագաթէս կոչի. ի մի կողմանէն երեւի եօթն պատկեր կուսի գեղեցիկ, եւ ի միւս այլ կողմն պատկեր թագաւորի. (Տօմար.: (Տե՛ս եւ ի ծան. Թեսաւրոսի):)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղակատանք

Ամենակատար

Այպնակատակ գուսան

Ապտակատու, ի

Բանակատեղ, ետեղ

Բարձրակատար

Գերակատար

Գործակատար, ի

Դարաճակատ

Դժուարակատար

Դիւցակատար

Զակատիմ, եցայ

Զանգակատուն, տանց

Ընդարձակատար

Թերակատար

Թերակատարութիւն, ութեան

Ինքնակատար

Լայնաճակատ

Լիակատար

Խնդրակատար

Voir tout