ԱԿՆԱԿՌԻՒ ԼԻՆԵԼ. Կռուիլ յաչս այլոց. տեսանիլ. աչքի դպչիլ. կէօզէ իլիշմէք.

Յորժամ ոք ի նոսա (այս ինքն ի մէջ քրմուհեաց) ակնակռիւ լինիցի յանցաւորաց ճանապարհին. (Թղթ. բարուք.։)