adj.

fascinated, enchanted;

s.

—, առ —, scare-crow, bug-bear.

adj.

Հարեալ վնասեալ ի չար աչաց. աչքիլած. նազար տօգանմըշ.

Ակնհա՛ր է, ասէ, մանուկդ. (Ոսկ. կող. ՟Ը։)

s.

ԱԿՆՀԱՐ կամ ԱՌԱԿՆՀԱՐ. προβασκάνιον praefiscina, amuletum Խրտուիլակ առ ի ահիւ կամ յաչաղութեամբ հարկանել զաչս տեսողաց. գօրգուլուգ, ույուգ, էֆրէնճէ.

Զո՛ր օրինակ խալամ մի ի պարտիզի առ ակնհար է կանգնեալ. սոյնպէս եւ դիքն նոցա. (Թղթ. բարուք.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ակնհարեմ, եցի

Ակնհարիմ, եցայ

Voir tout