s.

terror, dismay, affright, intimidation.

s.

Ահ արկանելն. ահաբեկ առնելն. վախ ձգելն. գօրգութմա։

Առ ի յահարկութիւն բազմաց։ Առ ի տեսիլ եւ յահարկութիւն բազմաց։ Մի՛ ահարկութեամբ առ փոշիս։ Ի յահարկութիւն ապստամբիցն. (Յհ. կթ.։ Նար. ՟Ժ՟Է։ Շար.։)

Եւ ահարկու գոլն. ահաւորութիւն. ահեղութիւն.

Ահարկութիւն դիմաց պատկերի։ Ի յիշատակ ահարկութեան վերագրեցելոցդ. (Նար. ՟Ի՟Զ. ՟Կ՟Ը։)

Զծովու ահարկութիւն։ (Լմբ. սղ.։)

Զտանն վայելչութիւն եւ զգեստուցն պայծառակերպութիւն, որով ահարկութիւն նոցա (մեծամեծաց) պարագրի։ Եւ որ այլ ահարկութիւնք եւ պատմութիւնք նորա թագաւորութեանն արժանաւորք. (Շ. ՟ա. յհ. ՟Խ՟Զ։ Արշար. ՟Ի՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ահարկութիւն ահարկութիւնք
accusatif ահարկութիւն ահարկութիւնս
génitif ահարկութեան ահարկութեանց
locatif ահարկութեան ահարկութիւնս
datif ահարկութեան ահարկութեանց
ablatif ահարկութենէ ահարկութեանց
instrumental ահարկութեամբ ահարկութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ապահարկութիւն, ութեան

Սպասահարկութիւն, ութեան

Voir tout