s.

dessert.

s.

Ազնիւ համադամք յետ սովորական կերակրոց. չէրէզ. նէֆայիս.

Եւ ի ժամ աղանդեր մատուցանելոյ եդին առաջի նորա միրգ, խնձոր եւ վարունգ եւ ամիճ, զի կերիցէ. (Բուզ. ՟Ե. 7։)