ձ.

Կա՛մ է շառագունիլ, եւ կամ մթագնիլ աչօք. (զի յն. ալաօ՛փօս է մթագին կամ զաչացու)

Երկնչի յամօթոյն (փոխառուն), աչքն պատրուակին, իբրեւ շուն ըմբռնեալ ի տեղիս (շնութեան՝) ամօթովն աղափարի. (Մանդ. ՟Զ. կամ ՟Ժ՟Զ։)