adj.

flowing like a fountain, fluent, streaming;
copious, abundant.

adj.

ԱՂԲԵՐԱՀՈՍ կամ ԱՂԲԻՒՐԱՀՈՍ. Հոսեալ յորդութեամբ իբր աղբիւր կամ յաղբերէ, կամ զաղբիւր.

Աղբերահոս կողիւ մաքրեաց զաղտեղութիւն ազգի մարդկան. (Շար.։)

Աղբիւրահոս արիւն. (ՃՃ.։)

Աղբիւրահոս միտք. (Ոսկ. լս.։)

Մորենի անկէզ, եւ վէմ աղբիւրահոս. (Շ. գանձ.։)