adv.

like a fountain, fluently;
abundantly, copiously.

adv.

ԱՂԲԻՒՐԱԲԱՐ որ եւ ԱՂԲԵՐԱԲԱՐ, ԱՂԲԻՒՐՕՐԷՆ. Իբրեւ զաղբիւր. յորդութեամբ. առատութեամբ. աղբուրի պէս. չէշմէ կիպի.

Որ աղբիւրաբար բաշխեաց զշնորհս յարարածս. (Յճխ. ՟Բ։)

Աղբիւրաբար (կամ աղբերաբար) բղխեաց. (Փիլ.։)

Աղբիւրաբար հոսել կամ բերել յինքեան. (Պիտ.։)

Բանն ճշմարտութեան բղխեալն ի հօրէ աղբեւրաբար. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Աղբերաբար հեղեր յանձինս նոցա. (Շար.։)