չ.

ԱՂԲԻՒՐԱՆԱՄ որ եւ գրի ԱՂԲԻՒՐԱՆԱԼ, ԱՂԲԵՐԱՆԱԼ. Բղխել եւ յորդել իբրեւ զաղբիւր. աղբիւրի պէս առատ վազել. ճարի օլմագ. ճէրեան էթմէք.

Ի միոյ խոցուածէ տիգին՝ ի ներքոյ ջուր աղբիւրանայր, եւ ի վերոյ արիւն. (Ոսկիփոր.։)

Շնորհքն աղբիւրասցին. (Նեղոս.։)

Ընդ կենեղուտ ջրոյն՝ որ ի տանէ տեառն աղբիւրանայր. (Լաստ. ՟Ի՟Բ։)

Որ յստակ խորհրդով աղբիւրանան ի բարեգործութիւնս. (Յճխ. ՟Ժ՟Ը։)

Աղբիւրացաւ ի մեզ ի սուրբ մարմնոյն զանազան վտակք Հոգւոյն շնորհաց. (Լմբ. սղ.։)

Զուարճանայ սիրտ իմ, աղբիւրանան միտք իմ. այլ սուղ է լեզուս. (Բրս. ծն.։)

Քաղցրութեամբ աղբիւրացեալ սուրբ Աստուածամայր. (Նար. կուս. (իբր զեղեալ ի լիութենէ)։)

Ուրախութիւն ի ներքս՝ փոխանակ անիծիցն՝ աղբիւրանալոց (Է). (Կիւրղ. ղկ.։)

Գերագոյն պարզութեամբ աղբիւրացեալ ճառագայթին (աստուածայնոյ). (Դիոն. երկն. ՟Թ։ (յն. աղբերական, կամ աղբիւրեղէն)։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես աղբիւրանամ
դու աղբիւրանաս
նա աղբիւրանայ
մեք աղբիւրանամք
դուք աղբիւրանայք
նոքա աղբիւրանան
Imparfait
ես աղբիւրանայի
դու աղբիւրանայիր
նա աղբիւրանայր
մեք աղբիւրանայաք
դուք աղբիւրանայիք
նոքա աղբիւրանային
Aoriste
ես աղբիւրացայ
դու աղբիւրացար
նա աղբիւրացաւ
մեք աղբիւրացաք
դուք աղբիւրացայք
նոքա աղբիւրացան
Subjonctif
Présent
ես աղբիւրանայցեմ
դու աղբիւրանայցես
նա աղբիւրանայցէ
մեք աղբիւրանայցեմք
դուք աղբիւրանայցէք
նոքա աղբիւրանայցեն
Aoriste
ես աղբիւրացայց
դու աղբիւրասցիս
նա աղբիւրասցի
մեք աղբիւրասցուք
դուք աղբիւրասջիք
նոքա աղբիւրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ աղբիւրանար
դուք մի՛ աղբիւրանայք
Impératif
դու աղբիւրացի՛ր
դուք աղբիւրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու աղբիւրասջի՛ր
դուք աղբիւրասջի՛ք