adj.

ԱՂԲԻՒՐԵՂԷՆ կամ ԱՂԲԵՒՐԵՂԷՆ Աղբերական. նման աղբեր. որպէս աղբերակն առատաբուղխ. πηγαῖος fontalis, scaturiens

Զաղբիւրեղէն՝ եւ զաննիազն պատճառ, եւ բաշխումն բարեվայելուչ պարգեւաց։ Վասն զի է աղբիւրեղէն աստուածութիւն՝ հայր. եւ այլն. (Դիոն. ածայ. ՟Բ։)

Ի միջի եւ ի սրտի տեղւոջ է իմանալ զնոսա, եւ որպէս զբեւեռ աղբիւրեղէն սերտեալ. (Մաքս. ի դիոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աղբիւրեղէն աղբիւրեղէնք
accusatif աղբիւրեղէն աղբիւրեղէնս
génitif աղբիւրեղինի աղբիւրեղինաց
locatif աղբիւրեղինի աղբիւրեղէնս
datif աղբիւրեղինի աղբիւրեղինաց
ablatif աղբիւրեղինէ աղբիւրեղինաց
instrumental աղբիւրեղինաւ աղբիւրեղինաւք