կամ ԱՂԿԱՂԿԻՄ. ὁλιγωρέω parum curo Անփոյթ առնել. լքանիլ. յետնիլ. իհմաչլըգ էթմէք.

Որ յուղիղ հաւատն ունելոյ են աղկաղկեալք՝ յանուսումնութենէ. (Կիւրղ. հանգ.։)