adj.

that hates the poor, uncharitable.

adj.

μισόπτωχος odio habens, vel fugiens pauperes Ատեցօղ աղքատաց. ախքըտէն երես դարձընօղ.

Աղքատատեացք, վէսք եւ հպարտք. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Յերեւելիս աղքատասէր, եւ ի ծածուկ աղքատատեաց. (Ոսկիփոր.։)