ձ.

cf. ԱՂՔԱՏԱՆԱՄ՝ ըստ կրկին նշ.

Զիա՞րդ ես, է՛ր, միայն գտանիցիմ աղքատեալ առ դուրս արքունեաց քոց յայնքանեաց եւ յայնպիսաց մենաշահութեանց. (Սարկ. աղ.։)

Չարութեամբ աղքատեալ (այսինքն ազատ ի չարութենէ). (Մաքս. եկեղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղքատիմաստ

Աղքատիմաց

Voir tout