s.

ԱՂՔԱՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ. φιλοπτωχία pauperum amor Սէր աղքատաց. գութ եւ խնամ առ աղքատս.

Յաղագս աղքատսիրութեան։ Ընկալա՛յք յաղագս աղքատսիրութեան զբանս. (Ածաբ. աղք.։)

Արասցո՛ւք զաղքատսիրութիւնն բոլորով սրտիւ. (Մանդ. ՟Ը։)

Առաւել եւս պատուական է աստուածութեանն աղքատսիրութիւնն յամենայն բարեգործութիւնս. (Փարպ.։)

Զարդարելով նախ զոր յինքն պատկեր՝ աղքատսիրութեամբ. (Շ. թղթ.։)

Բարեգործ ողորմածութեամբ եւ աղքատսիրութեամբ. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աղքատսիրութիւն աղքատսիրութիւնք
accusatif աղքատսիրութիւն աղքատսիրութիւնս
génitif աղքատսիրութեան աղքատսիրութեանց
locatif աղքատսիրութեան աղքատսիրութիւնս
datif աղքատսիրութեան աղքատսիրութեանց
ablatif աղքատսիրութենէ աղքատսիրութեանց
instrumental աղքատսիրութեամբ աղքատսիրութեամբք