va.

to make ashamed.

ն.

καταισχύνω. pudefacio, pudore afficio Տալ ամաչել. յամօթ առնել. պատկառեցուցանել. ամըչըցնել, խպնեցնել. ութանտըրմագ.

Յոյս ոչ երբէք ամաչեցուցանէ. (Հռ. ՟Ե. 5։)

Մի՛ ամաչեցուցաներ զպատկառեալս։ Զնա սաստկապէս ամաչեցուսցէ։ Իսկ ամաչեցոյց՝ որով պատկառեաց. (Նար.։)

Եսաւ անարգեաց զմայր իւր. եւ ամաչեցոյց զհայրն. (Համամ առակ.։)

Ոճով ասի.

Զարծաթսիրութիւն աղքատութեամբ ամաչեցուսցուք. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ։)

Զաղտեղի խորհրդոցն արուեստսն ամաչեցուցանել. (Կլիմաք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ամաչեցուցանեմ
դու ամաչեցուցանես
նա ամաչեցուցանէ
մեք ամաչեցուցանեմք
դուք ամաչեցուցանէք
նոքա ամաչեցուցանեն
Imparfait
ես ամաչեցուցանեի
դու ամաչեցուցանեիր
նա ամաչեցուցանէր
մեք ամաչեցուցանեաք
դուք ամաչեցուցանեիք
նոքա ամաչեցուցանեին
Aoriste
ես ամաչեցուցի
դու ամաչեցուցեր
նա ամաչեցոյց
մեք ամաչեցուցաք
դուք ամաչեցուցէք
նոքա ամաչեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ամաչեցուցանիցեմ
դու ամաչեցուցանիցես
նա ամաչեցուցանիցէ
մեք ամաչեցուցանիցեմք
դուք ամաչեցուցանիցէք
նոքա ամաչեցուցանիցեն
Aoriste
ես ամաչեցուցից
դու ամաչեցուսցես
նա ամաչեցուսցէ
մեք ամաչեցուսցուք
դուք ամաչեցուսցջիք
նոքա ամաչեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ամաչեցուցաներ
դուք մի՛ ամաչեցուցանէք
Impératif
դու ամաչեցո՛
դուք ամաչեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ամաչեցուցանիջիր
դուք ամաչեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ամաչեցուսջի՛ր
դուք ամաչեցուսջի՛ք