s.

ferocity, fierceness, savageness;
fury.

s.

Ամեհի բնութիւն կամ բարք. անսանձութիւն. վայրենութիւն. կատաղութիւն. զալըմլըգ. սերթլիք. վահշէթ.

Զբոլոր շամբշութիւն ամեհութեան մեր ի բաց մղել. (Մագ. ՟Ձ՟Բ։)

Զամեհութիւն անբանութեան մարդկան ցածուցին. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Բ։)

Ջան պիտի ի վաստակ առաքինութեան, որով յղկի միտքն, եւ փուշ ամեհութեանն խլի. (Լմբ. ժղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ամեհութիւն ամեհութիւնք
accusatif ամեհութիւն ամեհութիւնս
génitif ամեհութեան ամեհութեանց
locatif ամեհութեան ամեհութիւնս
datif ամեհութեան ամեհութեանց
ablatif ամեհութենէ ամեհութեանց
instrumental ամեհութեամբ ամեհութեամբք