Արմատ բարդութեան հետագայ բառից. cf. ԱՄԷՆ, ենի. եւ ԱՄԵՆԱՅՆ, ՀԱՄԱՅՆ. աբ. եւ պրս. ամմէ. իւմ. հէմէ. լտ. օմնէ. յն. բան. բամ։

Պա՛րտ է պճնել զբանս ի գործոյն. վասն զի ամենն (կամ ամէն) առանց գործելոյ անկատար եւ կաղ է. (Փիլ. ել. ՟Բ. 110։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենաբարեպաշտ

Ամենաբարեպաշտիկ

Ամենաբարի

Ամենաբարւոք

Ամենաբաւական

Ամենաբժիշկ

Ամենագեղ

Ամենագեղեցիկ

Ամենագէտ

Ամենագթած

Ամենագով

Ամենագովելի

Ամենագութ

Ամենադժնդակ

Ամենադժնեայ

Ամենադժոխ

Ամենադժուար

Ամենադժպատեհ

Ամենադից մեհեան

Ամենազդաստ

Voir tout