adj.

Ամենեւին բարեկիր, եւ ունակ բարի աւետեաց.

Սուրբ եւ ամենաբերկրեալ Աւետարանն գոչէ, ուրախութիւն է ի վերայ միոյ մեղաւորի՝ որ ապաշխարէ. (Մաշկ.։)