adj.

most merciful, most compassionate, most kind, most tender.

adj.

Ամենեւին գթած. ամենագութ. ամենողորմ.

Ողջացուսցէ զմեզ քեւ հանդերձ ամենագթածն բժիշկ. (Փարպ.։)

Նոյն ինքն ամենագթածն Աստուած. (Լմբ. հանգ.։)