adj.

παννύχιος. pernox Որ տեւէ ընդ ամենայն գիշեր մինչեւ ցառաւօտ.

Հապտերաց երեւելով իբրեւ ամենագիշեր ջահաւորութիւն. (Նիւս. թէոդոր.։)

Ամենագիշեր տքնութեամբ. (Յհ. կթ.։)

Հսկումն ամենագիշեր. (Կլիմաք.։)

Ամենագիշեր օրհնութեամբ հսկէին. (Ոսկ. գծ.։)

Ամենագիշեր սաղմոսերգութիւն. (Մագ. ՟Ի՟Զ։)